Specialist hulpverlening Electric Vehicle (EV), Hybride (PHEV) en Hydrogen

Vreugdenhil is gespecialiseerd in de berging van EV en PHEV na een ongeval. Hiervoor zijn medewerkers opgeleid en vakbekwaam om veilig te kunnen werken en diagnose te stellen aan deze voertuigen. NEN9140 wordt gehanteerd als leidraad in de opleidingen. Om EV waarvan het accupakket warm wordt en er kans bestaat op een thermal runaway, en accupakketten welke in brand hebben gestaan adequaat te kunnen koelen, beschikken wij over een uniek haakarmvoertuig en waterdompelcontainers.

Wat is het verschil tussen een waterdompel- en een salvagecontainer?


Waterdompelcontainer

Een waterdompelcontainer wordt ingezet om bijvoorbeeld een elektrische auto waar een Lithiumbatterij in zit in brand staat. De brandweer blust tot de vlammen er af zijn en draagt het voertuig dan over aan een gespecialiseerde berger. Er wordt alleen gedompeld als het batterijpakket bij de brand is betrokken. Bijkomend voordeel om een EV na brand in een waterdompelcontainer te plaatsen is dat dit milieuverontreiniging beperkt. Het vervuilde bluswater kan niet de bodem in lopen. Ons bedrijf is gecertificeerd om dit afvalwater te bewaren en bij een verwerker aan te bieden. De bergingsspecialist neemt alle voorzorgsmaatregelen om de berging veilig uit te kunnen voeren. Hiervoor zijn opleiding, training en persoonlijke beschermingsmiddelen noodzakelijk. In de waterdompelcontainer wordt het batterijpakket langdurig gekoeld en kan het ontladen. De bergingsspecialist blijft het proces monitoren en draagt zorg voor de stalling en eventuele afvoer van het batterijpakket en vervuilde bluswater naar een recyclingsbedrijf.


Salvage Container

De Salvage Container is ontworpen om onder andere beschadigde elektrische voertuigen met een Lithiumbatterij veilig te kunnen vervoeren en meerschade te voorkomen. De container is voorzien van een hydraulisch uitschuifbare bergingsvloer en verschuifbare lier. Hiermee kunnen naast rolbare, ook beschadigde voertuigen ergonomisch worden geborgen. Zodra het Condensed Aerosol blussysteem is geactiveerd wordt de inhoud van de container gemonitord en kan veilig vervoer plaatsvinden. De inzet van de Salvage Container vindt plaats na diagnose van de bergingsspecialist en is nodig wanneer het elektrische systeem of het batterijpakket zijn beschadigd door impact, maar er nog geen reactie plaatsvind, of een batterijpakket mogelijk instabiel is. Bijkomend voordeel is het discrete karakter, de lading is van buitenaf niet zichtbaar.

Autoberging

Heeft u pech of bent u betrokken bij een ongeval met uw Electric Vehicle (EV), Hybride (PHEV) of Hydrogen voertuig?

Neem contact met ons op en wij helpen u weer vooruit!

Contact opnemen
 

Wij helpen u vooruit!

Twitter