Milieu en Duurzaamheid

Alle gecertificeerde bergingsvoertuigen bij Vreugdenhil Berging BV hebben naast absorptiemateriaal (grit) ook wegdekreiniger aan boord. Dit middel wordt met behulp van een tank en handmatig bediende pomp op de verontreiniging gesprayd en zorgt zo voor een optimale zuivering van het wegdek.

De wegdekreiniger is biologisch afbreekbaar. Daar waar voorheen door olie-, koelvloeistof en brandstoflekkages gladde delen op het wegdek konden achterblijven, worden deze nu opgeheven en het wegdek opgeruwd door dit middel. Rijkswaterstaat en De Provincie Zuid-Holland ondersteunen dit initiatief.

Duurzaamheid c.q. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Vreugdenhil Berging BV is van mening dat respect voor toekomstige en huidige generaties uitgangspunt dient te zijn bij de uitvoering van haar bedrijfsactiviteiten. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om hier middels een actief beleid vorm aan te geven. Maatschappelijk verantwoord Ondernemen (MVO) en Duurzaamheid staan dan ook hoog op de agenda. Zowel bij het formuleren van bedrijfsdoelstellingen als bij het opstellen van projectdoelstellingen wordt er continu aandacht geschonken aan mens en milieu. Ons bedrijf is sinds 2016 Keurmerkhouder Sociale Onderneming.