Specialist in de hulpverlening aan Alternatief Aangedreven Voertuigen (AAV)

Vreugdenhil is gespecialiseerd in de berging van elektrische- en waterstofvoertuigen na een ongeval. Hiervoor zijn onze medewerkers opgeleid en vakbekwaam om veilig te kunnen werken en diagnose te stellen aan deze voertuigen. NEN9140 VP wordt gehanteerd als leidraad in de opleidingen. Om een EV waarvan het accupakket warm wordt en er kans bestaat op een thermal runaway en accupakketten welke in brand hebben gestaan adequaat te kunnen koelen, beschikken wij over een uniek haakarmvoertuig en waterdompelcontainers.

Wat is het verschil tussen een waterdompel- en een salvagecontainer?

Waterdompelcontainer

Een waterdompelcontainer wordt ingezet bij een elektrische auto waar een Lithiumbatterij bij de brand betrokken is. De brandweer blust de brand tot de vlammen er af zijn en draagt het voertuig dan over aan onze gespecialiseerde berger. Er wordt alleen gedompeld als het batterijpakket bij de brand is betrokken. Bijkomend voordeel om een EV na brand in een waterdompelcontainer te plaatsen is dat dit milieuverontreiniging beperkt. Het vervuilde bluswater kan niet de bodem in lopen maar blijft in de waterdompelcontainer. Wij hergebruiken dit vervuilde bluswater bij voorkeur en ons bedrijf is gecertificeerd om dit afvalwater te bewaren en uiteindelijk bij een verwerker aan te bieden. De bergingsspecialist neemt alle voorzorgsmaatregelen om de berging veilig uit te kunnen voeren. Hiervoor zijn opleiding, training en persoonlijke beschermingsmiddelen noodzakelijk. In de waterdompelcontainer wordt het batterijpakket langdurig gekoeld en kan het ontladen. De bergingsspecialist blijft het proces monitoren en draagt zorg voor de stalling en eventuele afvoer van het batterijpakket.

Salvage Container

De Salvage Container is ontworpen om beschadigde elektrische voertuigen met een Lithiumbatterij veilig te kunnen vervoeren en meerschade te voorkomen. De container is voorzien van een hydraulisch uitschuifbare bergingsvloer en verschuifbare lier. Hiermee kunnen naast rolbare ook niet rolbare voertuigen ergonomisch worden geborgen. Zodra het Condensed Aerosol blussysteem is geactiveerd wordt de inhoud van de container gemonitord en kan veilig vervoer plaatsvinden. De inzet van de Salvage Container vindt plaats na diagnose van de bergingsspecialist en is nodig wanneer het elektrische systeem of het batterijpakket zijn beschadigd door impact, maar er nog geen reactie plaatsvind, of een batterijpakket mogelijk instabiel is. Bijkomend voordeel is het discrete karakter, de lading is van buitenaf niet zichtbaar. Bij activering van het blussysteem wordt de brandweer gealarmeerd en zal er eerst een gas- en temperatuurmeting worden uitgevoerd. Er kan met water worden gekoeld zonder de container te openen door een ingebouwde chassiskoeler. Hiermee wordt het voertuig in de container aan de onderzijde gekoeld. Na het ventilatieproces te hebben doorlopen kan de container veilig worden geopend. Het voertuig in de container heeft geen totaal schade opgelopen in dit proces.

Afbeelding 22810

Wat is een Li-ion accu?

Een lithium-ion-batterij of Li-ion-batterij is een oplaadbare batterij die vaak in consumentenelektronica en elektrische auto's wordt gebruikt vanwege de hoge energiedichtheid en lange levensduur. Lithium batterijen hebben een hoog vermogen en zijn relatief milieuvriendelijker dan andere batterijen.

Vreugdenhil berging is gespecialiseerd in de hulpverlening aan Alternatief Aangedreven Voertuigen (AAV):

  • Lithium
  • Li-ion
  • EV
  • PHEV
  • Hydrogen (Waterstof)
  • brandstofcelauto's
  • Speciaal opgeleide medewerkers. Zij werken volgens de norm NEN9140 'Veilig werken aan evoertuigen'
  • Waterdompelcontainers voor het optimaal koelen van het Li-ion accupakket
  • Speciale Salvage bergingscontainers
  • Brandveilige stallingsmogelijkheden

Stalling EV, PHEV en Hydrogen

Ons stallingsterrein in Rijswijk is voorzien van gecompartimenteerde stallingsmogelijkheden om AAV`s veilig te kunnen stallen zonder dat er kans bestaat op brandoverslag. De compartimentering wordt uitgevoerd met flexibele hekken welke zijn bespannen met een brandwerend, voor dit doel ontwikkelt materiaal van FIRETEXX. Er zijn ook doeltreffende blusmiddelen aanwezig om Li-ion branden te kunnen blussen. De PGS37 wordt gehanteerd als leidraad voor de inrichting van het stallingsterrein.

Heeft u interesse in een nadere toelichting? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u vooruit!