Hulpverlening batterij Westland

Vreugdenhil is gespecialiseerd in de berging van electrische voertuigen en hybride voertuigen na een ongeval. Hiervoor zijn medewerkers opgeleid en vakbekwaam om veilig te kunnen werken en diagnose te stellen aan deze voertuigen. Om een electrisch of hybride voertuig waarvan het li-ion accu te warm wordt en er kans bestaat op een thermal runaway adequaat te kunnen koelen beschikken wij over een uniek haakarmvoertuig en waterdompelcontainers. Ook bij voertuigen waarvan de Li-ion accupakketten in brand hebben gestaan kunnen we hiermee veilig koelen.


Waterdompelcontainer
Deze containers kunnen met water worden afgevuld zodat het water een maximaal koelend effect op het accupakket heeft en de energie uit de accu`s ontlaad door contact met het water. Bijkomend voordeel om een EV na brand in een waterdompelcontainer te plaatsen is dat dit milieuverontreiniging beperkt. Het vervuilde bluswater kan niet de bodem in lopen. Ons bedrijf is gecertificeerd om dit afvalwater te bewaren en bij een verwerker aan te bieden.


Salvage Container voorzien van Aerolsol blussysteem
Omdat niet alle EV en PHEV in een waterdompelcontainer hoeven te worden gekoeld, hebben wij in samenwerking met Battery Safety Solutions een Salvage Container ontwikkeld. Deze Salvage Container is voorzien van een laadvloer, lier, Aerosol- en sprinklerblussysteem. Voertuigen die verdacht zijn, of waar risico bestaat dat er een thermal runaway ontstaat kunnen veilig in deze Salvage Container vervoerd worden zonder dat deze beschadigd raken. De Salvage Container wordt vervoerd met een haakarmchassis.


Wat is een Li-ion accu?
Een lithium-ion-accu of Li-ion-accu is een oplaadbare accu die vaak in consumentenelektronica en elektrische auto's wordt gebruikt, vooral vanwege de hoge energiedichtheid en lange levensduur. Tevens hebben de Li-ion een hoog vermogen en zijn deze milieuvriendelijker dan andere batterijen.


Vreugdenhil berging is specialist hulpverlening Elektrische auto's:

  • Lithium
  • Li-ion
  • EV
  • PHEV
  • Hydrogen (Waterstof)
  • brandstofcelauto's
  • Speciaal opgeleide medewerkers. Zij werken volgens de norm NEN9140 'Veilig werken aan evoertuigen'
  • Waterdompelcontainers voor het optimaal koelen van het Li-ion accupakket
  • Speciale Salvage bergingscontainers • Brandveilige stallingsmogelijkheden


Stalling EV, PHEV en Hydrogen
Ons stallingsterrein in Rijswijk ZH is voorzien van gecompartimenteerde stallingsmogelijkheden om EV en PHEV veilig te kunnen stallen zonder dat er kans bestaat op brandoverslag. De compartimentering wordt uitgevoerd met flexibele hekken welke zijn bespannen met een brandwerend, voor dit doel getest materiaal van FIRETEXX. Er zijn ook doeltreffende blusmiddelen aanwezig om Li-ion branden te kunnen blussen. De PGS37 wordt gehanteerd als leidraad voor de inrichting van het stallingsterrein.


Bel ons direct
Hulpverlening batterij Westland

Bent u op zoek naar ondersteuning voor uw calamiteiten in Westland?

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken

Contact opnemen