Specialist hulpverlening Electric Vehicle (EV), Hybride (PHEV) en Hydrogen

Vreugdenhil is gespecialiseerd in de berging van EV en PHEV na een ongeval. Hiervoor zijn medewerkers opgeleid en vakbekwaam om veilig te kunnen werken en diagnose te stellen aan deze voertuigen. NEN9140 wordt gehanteerd als leidraad in de opleidingen. Om EV waarvan het accupakket warm wordt en er kans bestaat op een thermal runaway, en accupakketten welke in brand hebben gestaan adequaat te kunnen koelen, beschikken wij over een uniek haakarmvoertuig en waterdompelcontainers.

Waterdompelcontainer
Deze containers kunnen met water worden afgevuld zodat het water een maximaal koelend effect op het accupakket heeft en de energie uit de accu`s ontlaad door contact met het water. Bijkomend voordeel om een EV na brand in een waterdompelcontainer te plaatsen is dat dit milieuverontreiniging beperkt. Het vervuilde bluswater kan niet de bodem in lopen. Ons bedrijf is gecertificeerd om dit afvalwater te bewaren en bij een verwerker aan te bieden.


Specialist hulpverlening Elektrische auto's:

 • Lithium
 • Li-ion
 • EV
 • PHEV
 • Hydrogen (Waterstof)
 • brandstofcelauto's


Stalling EV, PHEV en Hydrogen
Ons stallingsterrein in Den Hoorn ZH is voorzien van gecompartimenteerde stallingsmogelijkheden om EV en PHEV veilig te kunnen stallen zonder dat er kans bestaat op brandoverslag. De compartimentering wordt uitgevoerd met flexibele hekken welke zijn bespannen met een brandwerend, voor dit doel getest materiaal van FIRETEXX. Er zijn ook doeltreffende blusmiddelen aanwezig om Li-On branden te kunnen blussen. De PGS37 wordt gehanteerd als leidraad voor de inrichting van het stallingsterrein.

Vreugdenhil in de regio Aalsmeer voor:

 • Brand
 • Transport
 • Incident
 • Opslag
 • Laden


Salvage Container voorzien van Aerolsol blussysteem

Omdat niet alle EV en PHEV in een waterdompelcontainer hoeven te worden gekoeld, hebben wij in samenwerking met Battery Safety Solutions een Salvage Container ontwikkeld. Deze Salvage Container is voorzien van een laadvloer, lier, Aerosol- en sprinklerblussysteem. Voertuigen die verdacht zijn, of waar risico bestaat dat er een thermal runaway ontstaat kunnen veilig in deze Salvage Container vervoerd worden zonder dat deze beschadigd raken. De Salvage Container wordt vervoerd met een haakarmchassis.


Bel ons direct

Voor specialistische hulpverlening bij uw elektrische auto

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken

Contact opnemen