Calamiteitenteam, Incident Bestrijding en Beredderen van Milieu Incidenten

Afbeelding 22824

Het calamiteitenteam is uitgerust om direct ter plaatse te gaan en 24/7 milieu-incidentenbestrijding en calamiteitendienstverlening te bieden. Milieu-incidenten en verontreinigingen worden beredderd zodat verergering wordt voorkomen. Vervolgens wordt een plan van aanpak opgesteld en definitieve maatregelen uitgevoerd om het probleem op te lossen. Diverse gemeenten, wegbeheerders, verzekeraars, transportbedrijven en industrieën zijn onze opdrachtgever.

Spoedeisend handelen bij:

  • Drugsafval- of chemicaliën dumping
  • Olie-, brandstof of verfspoor
  • Afgevallen lading
  • (aanstootgevende) Graffiti verwijderen
  • Afzetten wegdelen met een incidentscherm
  • Overlast door grof- of huisvuil dumping
  • Wateroverlast
  • Omgewaaide bomen
  • Schade door vandalisme
  • Enzovoorts

Onze calamiteiten coördinatoren starten bij aankomst op de incident locatie direct met rapportage en schalen op wanneer nodig. Zij nemen de regie en houden de opdrachtgever op de hoogte. Met een complete rapportage kunnen kosten in veel gevallen op de veroorzaker worden verhaald, of door ons aangemeld bij de verzekeraar. Indien geen veroorzaker bekend is en de verontreiniging is afkomstig van een motorrijtuig, verzorgen wij een digitale aangifte bij de Politie en melden de schade aan bij het Waarborgfonds. Dit scheelt u tijd, geld en energie.

Heeft u interesse in een nadere toelichting? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u vooruit!